نویسنده = عباس عباس پور
تعداد مقالات: 3
1. شناسائی و اولویت‌بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

سید روح الله تیموری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسین عبداللهی


2. طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 217-191

رمضان پیری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری


3. پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 44-23

کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان