نویسنده = میترا نوروزی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس؛ یافته‌های یک پژوهش ترکیبی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-25

جواد پورکریمی؛ محمد فرزانه؛ میترا نوروزی