نویسنده = جمال سلیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اصول و روش‌های برقراری نظم و انضباط از نظر کارکنان مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 244-261

جمال سلیمی؛ رضا قاسمی


2. ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی‌نفعان براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 145-164

ناصر شیربگی؛ جمال سلیمی؛ نسرین آزاد بخت