نویسنده = سعید فرح بخش
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ الگویی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 230-218

فرزانه کارگر؛ سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار