نویسنده = سید احمد محمدی حسینی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 151-171

امیر حسین کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور