نویسنده = بی بی مرجان فیاضی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی جهت استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ بی بی مرجان فیاضی


2. شناسایی شایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-125

حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمدحسین رحمتی