نویسنده = محمد اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی عوامل موثر بر تامین مالی مدارس در استان کردستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

رضا جامعی؛ محمد اسماعیلی؛ سیامک رنجوری