نویسنده = ناصر شیربگی
تعداد مقالات: 3
1. رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 305-324

علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی


2. تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 63-85

ناصر شیربگی؛ امید مرادی


3. ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی‌نفعان براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 145-164

ناصر شیربگی؛ جمال سلیمی؛ نسرین آزاد بخت