کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 3
1. ارائۀ الگویی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 230-218

فرزانه کارگر؛ سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار


2. بررسی پدیدار‌شناسانه توانمندسازی مالی از دیدگاه مدیران مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 285-304

رقیه فاضل؛ سمیه ابراهیمی کوشک مهدی؛ محمد رضا آهنچیان


3. ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 204-223

محمد محمدی؛ محبوبه سادات فدوی؛ هادی فرهادی