کلیدواژه‌ها = صلاحیت های حرفه ای
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 86-69

سید محمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ سمیه اسدی


2. الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه: یک تحقیق کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 123-143

سیروس قنبری؛ بهرام محمدی