کلیدواژه‌ها = معلمان
تعداد مقالات: 17
1. نقش رهبری اخلاقی مدیران در رفتار شهروند سازمانی معلمان با میانجی گری سرمایه اجتماعی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمدرضا اردلان؛ جمال عبدالملکی؛ نسرین حیدری


3. ابعاد و مؤلفه‌های اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 160-180

ژیار رفاعی؛ رفیق حسنی؛ مجید محمدی


4. ارائه الگویی برای توسعۀ فردی معلمان دورۀ ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 282-259

پروین قربانیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمدرضا اردلان


6. تاثیر همکاری بین معلمان مدرسه در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی _ یادگیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 193-179

اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ فاطمه صبوری


7. رابطه ی جوّ اخلاقی، عدالت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-235

بهبود یاریقلی؛ غلامرضا گلمحمدنژاد بهرامی؛ مهدی فضلی


8. بی تفاوتی سازمانی در معلمان مدارس شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 20-40

حمید رحیمی؛ فائزه خیامی


9. واکاوی فرایند مدیریت استعداد معلمان در مدارس دورۀ متوسطه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 252-274

حسن احمدی؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهد بابلان


10. رابطۀ یادگیری مادام العمر با اثربخشی مدرسه در بین معلمان مدارس هوشمند شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-39

سیده مریم حسینی لرگانی؛ مرتضی امانی


11. آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-181

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


12. رابطۀ بین ویژگی های فردی و تنبلی سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی: نقش میانجی سکون‏ زدگی شغلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 40-55

غفار کریمیان پور؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف


13. شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی دوره متوسطه استان تهران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 129-150

مهری غنی زاذه گرایلی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


14. معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 217-236

رضا هویدا؛ سید هدایت الله داورپناه؛ حامد رضایئان


15. تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 23-45

جعفر ترک زاده؛ الهام راضی؛ زهرا نجفی


16. واکاوی موانع رشد حرفه‌ای همکارانه معلمان در مدارس: پژوهشی آمیخته

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 23-49

اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


17. جلوه‌های سکوت معلم در مدرسه: یک پژوهش کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 69-85

فهیمه کرد فیروزجایی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی