کلیدواژه‌ها = مدل معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. جو سازمانی به عنوان واسطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 40-63

محمد امجد زبردست؛ سید کریم عزیزی؛ امید شریعتی