کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی جهت استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ بی بی مرجان فیاضی