کلیدواژه‌ها = "دانش آموزان"
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعدیل‌کنندۀ جوّ یادگیری در تأثیر کیفیت زندگی مدرسه بر خودکارآمدی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 71-90

یحیی معروفی؛ محمد حسن محمدی