کلیدواژه‌ها = موفقیت شغلی
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ سبک مدیریت مدرسه -محور با موفقیت شغلی و سازگاری شغلی معلمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 301-283

راضیه کرمی؛ فخرالسادات نصیری


2. رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243

بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر