کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عملکرد اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 134-121

امید مهنی؛ سهیلا مختاری؛ منصوره مشایخی؛ علی محمد احمدوند


3. آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش