کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
تعداد مقالات: 4
1. ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان شهر تهران: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 300-320

غلامرضا عزیزی؛ میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی


2. طراحی الگوی مطلوب مهارت های زندگی دورۀ متوسطه مراکز استعدادهای درخشان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 60-80

فریدون خضری؛ مصطفی قادری؛ فردین عبداللهی


3. عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 283-260

اکرم حسینی سنگریزه؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


4. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن: پژوهش ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 173-193

روح اله مهدیون؛ نظام الدین پاهنگ؛ بهبود یاریقلی