کلیدواژه‌ها = مدارس متوسطه
تعداد مقالات: 6
1. طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 262-242

کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلی زاده


2. رهبری تأملی در مدارس و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-19

مجتبی طاهری؛ رضا هویدا


3. بررسی اصول و روش‌های برقراری نظم و انضباط از نظر کارکنان مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 244-261

جمال سلیمی؛ رضا قاسمی


4. نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 47-61

حجت الله درفش؛ حمید فرهادی راد؛ آزیتا ابهرک پور


6. مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیر دولتی، مورد: مدارس متوسطه شهر کرج

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 51-72

محمدرضا کرامتی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه زالی