کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شایستگی مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

محسن عارف نژاد


2. مطالعه کیفی آموزش بهداشت روانی مطلوب در مدارس دوره متوسطه اول

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

زهرا حدیدچی؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی