کلیدواژه‌ها = مدیریت
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی فرآیند تربیت رسانه ای در مدارس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 60-41

غلامرضا رحیمی طالخونچه؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


2. مدرسۀ سبز: مدیریت استفاده از گیاهان در مدارس و نقش آن در انسان گرا کردن مدارس مدرن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-134

صلاح الدین مولانایی؛ سینا آرمان