کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 11
1. واکاوی پدیدۀ بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 91-110

لیلا نجاتی حاتمیان؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمید رضا آراسته


2. ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 50-70

رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی


3. بررسی عملکرد اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 300-320

امید مهنی؛ سهیلا مختاری؛ منصوره مشایخی؛ علی محمد احمدوند


4. شناسایی ابعاد پرورش مدیران مدارس و ارائه مدل مطلوب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 275-300

عباس طرهانی؛ رقیه نظری


5. بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-303

سیده بهاره ابوترابی؛ رضوان حسینقلی زاده؛ بهروز مهرام


6. واکاوی فرایند مدیریت استعداد معلمان در مدارس دورۀ متوسطه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 252-274

حسن احمدی؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهد بابلان


8. نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 47-61

حجت الله درفش؛ حمید فرهادی راد؛ آزیتا ابهرک پور


9. تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 23-45

جعفر ترک زاده؛ الهام راضی؛ زهرا نجفی


10. رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر شیراز

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-21

مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ زهرا خلیلی


11. الگوی اسلامی- ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش: پژوهشی کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-21

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ میثم لطیفی؛ طیبه وردی علایی