کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
تعداد مقالات: 20
1. شناسایی ابعاد پرورش مدیران مدارس و ارائه مدل مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

عباس طرهانی؛ رقیه نظری


2. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش تفکر راهبردی مدیران مدارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-138

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز


3. پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 44-23

کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان


5. ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-272

اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی


7. آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش


9. رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-203

منصور دهقان منشادی


10. رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 305-324

علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی


11. رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243

بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر


12. تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های رهبری برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 283-305

شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


13. تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

زهرا شیخ محمدی؛ علی خلخالی


14. شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 173-191

بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی


16. تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 63-85

ناصر شیربگی؛ امید مرادی


17. رابطه بین اخلاق حرفه ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 93-112

محمد کرمی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای


18. تدوین صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 113-127

سعید فرحبخش؛ مهرداد جعفری سرابی؛ الهام سیاه کمری؛ محمد غلامی؛ سمیه مرادی


20. رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 165-185

جعفر بهادری خسروشاهی؛ رامین حبیبی کلیبر