کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
تعداد مقالات: 26
3. طراحی مدل مطلوب رهبری اصیل برای مدیران مدارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-1

محمدرضا عباس پور؛ احمد اکبری؛ مهدی زیرک؛ حسین مؤمنی مهمویی


4. فراترکیب عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 72-50

فرشته قائمی؛ سید محمد میرکمالی؛ رضا رستمی؛ کیوان صالحی


5. ارائه الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 181-160

ساناز حاج حسنی؛ فردین باتمانی؛ سهیلا حسین پور


6. نقش مدیران مدارس در توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399

سکینه اشرفی؛ حسن رضا زین آبادی


7. طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 278-246

https://doi.org/10.34785/J010.2020.964

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه خسروی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمید عظیمی مقدم


8. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش تفکر راهبردی مدیران مدارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-138

https://doi.org/10.34785/J010.2020.948

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز


9. پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 44-23

10.34785/J010.1398.548

کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان


11. ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-272

10.34785/J010.2019.025

اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی


14. رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-203

منصور دهقان منشادی


15. آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش


16. رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 305-324

علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی


17. تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

زهرا شیخ محمدی؛ علی خلخالی


18. رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243

بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر


19. تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های رهبری برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 283-305

شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


20. تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 63-85

ناصر شیربگی؛ امید مرادی


21. شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 173-191

بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی


23. رابطه بین اخلاق حرفه ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 93-112

محمد کرمی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای


24. تدوین صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 113-127

سعید فرحبخش؛ مهرداد جعفری سرابی؛ الهام سیاه کمری؛ محمد غلامی؛ سمیه مرادی