دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-360 
2. طراحی الگوی مناسب خود رهبری مدیران در آموزش و پرورش ‏استان گیلان

صفحه 1-20

محسن موسوی؛ حسین عباسیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


3. اولویت بندی عوامل موثر بر تامین مالی مدارس در استان کردستان

صفحه 1-20

رضا جامعی؛ محمد اسماعیلی؛ سیامک رنجوری


4. طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی جهت استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه

صفحه 1-20

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ بی بی مرجان فیاضی


5. طراحی الگوی فرآیند تربیت رسانه ای در مدارس

صفحه 1-20

غلامرضا رحیمی طالخونچه؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


6. شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

صفحه 180-199

مسعود فروتن؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت؛ احمدرضا نصراصفهانی


7. طراحی مدل فرآیندی کیفیت اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه

صفحه 1-20

یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ اعظم راستگو؛ ترحم رستمی آلیله


9. ارائه مدل بومی سازی برندینگ مهارت آموزی و کارآفرینی فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران

صفحه 1-20

میترا ناصری آلاشتی؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه هاشم نژاد آبرسی


11. عوامل سؤ رفتار دانش‌آموزان در مدارس متوسطه: راهکارهایی برای مدیریت کلاس

صفحه 354-321

بهزاد نادرنژاد؛ فردین عبداللهی؛ فردین باتمانی


15. شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران

صفحه 1-20

معصومه محمدبیگی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی؛ کورش ویسی


16. ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان شهر تهران: یک مطالعه کیفی

صفحه 300-320

غلامرضا عزیزی؛ میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی


17. رابطه بالندگی و خودکارآیی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه

صفحه 300-320

ابوالفضل قاسم زاده؛ تقی زوار؛ زینب فولادوند


18. شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس در تراز زیرنظام راهبری و مدیریت

صفحه 300-320

عباس محمدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی نویدادهم؛ حیدر تورانی


19. الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم شهر تهران

صفحه 340-360

علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه خسروی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمید عظیمی مقدم