دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-238 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. ارائه یک الگو برای عملکرد تعالی مدیریت مدرسه

صفحه 28-1

شوبو عبدالملکی؛ رشید احمدی فر


علمی-پژوهشی (کیفی)

2. ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 50-29

غلامرضا عزیزی؛ میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی


3. شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مدارس

صفحه 66-51

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ مریم صفری بابازیدی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

4. الگوی بومی سازی برندینگ مهارت آموزی و کارآفرینی فردی و اجتماعی در مدارس ایران

صفحه 94-67

میترا ناصری آلاشتی؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه هاشم نژاد آبرسی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

8. تدوین و اعتباریابی الگوی توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای: پژوهشی آمیخته

صفحه 197-174

اکرم درتاج؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور؛ حسین عبدالهی


13. سفری به فراسوی حصارها در واکاوی نشانگان حکومت‌مندی در مدارس

صفحه 335-303

مهدیه دژبرد؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محمد رضا آهنچیان


علمی-پژوهشی (کمّی)

15. سنجش اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت معلمان ابتدایی بر مبنای الگوی کرک پاتریک

صفحه 399-371

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ منیژه اینانلو


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

17. آزمون الگوی علّی سبک زندگی ایرانی اسلامی بر سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان مدارس دخترانه

صفحه 438-419

سعید باقری؛ علی همتی عفیف؛ مهدی نادری نسب


علمی-پژوهشی (کیفی)

18. بررسی تحوّلات رشتۀ مدیریت آموزشی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 458-439

حمیده پاکدامن؛ فرنوش اعلامی؛ محمد قهرمانی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

19. الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران

صفحه 483-459

مسلم پیری زمانه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزوئیان؛ عباس عباس پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

20. الگوی فرآیندی توسعۀ مهارت‌های رهبران آموزشی: پژوهشی کیفی

صفحه 508-484

حامد رنجبر؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده