دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-400 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. تحول‌گرایی در مدیریت مدارس بر اساس الگوی جامع همکاری

صابر حیدری؛ فردین باتمانی؛ فردین عبدالهی


علمی-پژوهشی (کمّی)

2. تحلیل ساختاری عملکرد مدیران مدارس بر اساس وفاداری سازمانی، معنویت در محیط کار با میانجیگری عزت نفس سازمانی

صفحه 233-297

سامره مقدم حسینی؛ اسداله خدیوی؛ زرین دانشور؛ بهنام طالبی


علمی-پژوهشی (کیفی)

7. هنجاریابی و اعتباریابی ابزار مدیریت استعداد، در مدارس تیزهوشان شهر تهران

میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی؛ غلامرضا عزیزی


علمی-پژوهشی (کیفی)

9. ارائه مدل مدارس کارآفرین با رویکرد داده بنیاد

عابدین اکبری؛ حسینعلی تقی پور؛ محمدجواد تقی پوریان؛ محمد غفاری


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

10. شناسایی موانع و چالش های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ایران

معصومه توکلی آبندانسری؛ ابراهیم حلاجیان


علمی-پژوهشی (کیفی)

12. آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال در مدارس

سمانه کشمیری؛ سعید مرادی