نمونه فرمت مقالات ارسالی

عنوان مقاله

نام نویسنده[1]، نام نویسنده[2]*،نام نویسنده [3]،نام نویسنده [4]

 

چکیده   

در چکیده عنوان مجددا تکرار نشود.

(((در چکیده باید به نوع روش، اجزای روش شناسی، مهم ترین نتایج اشاره شود. کل مطالب چکیده باید در یک پاراگراف اورده شود. افعال پژوهشی به صورت گذشته اورده شود. حداکثر تعداد کلمات چکیده 300 کلمه باشد))). برای نمونه:       روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه تهران (3237 نفر) تشکیل می­دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 343 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با استفاده از روش طبقه­ای متناسب صورت گرفت. جمع­آوری داده­ها براساس سه پرسشنامه مهندسی مجدد، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 87/0، 92/0 و 88/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن‌ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک دو نرم­افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج پژوهش : به صورت خلاصه ذکر شود. نیازی به تعداد نیست.

کلید واژه ها: مهندسی مجدد، یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی

 

   

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

      ((((مقدمه بایستی شامل بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پیرامون متغیرهای اصلی مورد تحقیق باشد. حداقل 2 و حداکثر 3 صفحه مطلب بایستی در این ارتباط نوشته شود. در استناد به گفته ها و نوشته های دیگران حتما بایستی رعایت امانت صورت گیرد و طبق فرمت مجله و سبک APA ماخذنویسی درون متن و پایانی نوشته شود. حتما لازم است به مقالات مشابه چاپ شده در شماره های قبلی فصلنامه رجوع شود و ضمن استفاده از آنها به فصلنامه مدیریت  مدرسه استناد شود. حداقل انتظار می رود در دو یا سه منبع از منابع پایانی نام و مشخصات فصلنامه مدیریت مدرسه وجود داشته باشد. در مقالات مروری لازم هست حداقل 20 درصد منابع درون متن و پایانی از آثار و تالیفات سابق نویسنده و صاحب اثر باشد. مقالات دانشجویان دکتری در رشته های علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی و دیگر حوزه های مطالعاتی علوم تربیتی و مقالات مستخرج از طرح های تحقیقاتی اساتید و پژوهشگران که نظام های آموزشی را مخاطب قرار داده اند در اولویت بررسی می باشد. از نظر فونت و قلم فارسی و انگلیسی و حواشی صفحه و...دقیقا همین فایل مد نظر قرار گیرد و مطالب مقاله در همین فایل کپی و ذخیره شود. حداکثر تعداد صفحات مقاله 20 صفحه باید باشد. مقالاتی که بیشتر از 20 صفحه باشد در اولویت بررسی قرار نمی گیرد. در پاراگراف های زیر نمونه ای از ماخذنویسی و ...می تواند مورد ملاحظه قرار گیرد))))

 

 عملکرد سازمانی[5] به عنوان اندازه‌گیری بهره­وری و اثربخشی یک سازمان شناسایی می‌شود (Gadot, 2006). چگونگی عملکرد کارکنان که به صورت دقیق و جامع انجام می‌شود یکی از تمرکز اصلی پژوهش منابع انسانی است (Wang & et al, 2008). روند رو به رشد رقابت در سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های آموزشی باعث شده تا دستیابی به مزیت رقابتی پیچیده‌تر گشته و ارتقای عملکرد سازمانی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران عالی سازمان‌های آموزشی مطرح باشد. عملکرد سازمانی، مهم‌ترین مساله برای سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی است و اطلاع از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی برای مدیران بسیار مهم می­باشد، زیرا این مساله برای برداشتن قدم‌های مناسب در آغاز حائز اهمیت است (Barney, 1991). در دنیای امروز که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه­های مختلف هستیم، محیط، با تلاطم و عدم اطمینان زیادی مواجه است. رقابت، شدت زیادی پیدا کرده، چرخه عمر کسب و کارها و محصولات کوتاه­تر شده (Kroeger, 2007: 6-7) و سازمان­ها با چالش­ها و تحولات زیادی روبرو شده­اند که ساختارهای سنتی و ویژگی­های سلسله­مراتبی و انعطاف­ناپذیر، توانایی پاسخگویی به این مسائل را ندارند؛ بنابراین سازمان­های امروزی راهی جز تغییر در شیوه اندیشیدن، نگرش و ادراک خود ندارند. البته منظور تغییراتی است که همه‌جانبه، هم سو و هم جهت بوده و سازمان را در جهت بهبود عملکرد پیش برد. (Zahabioun & Yousefi, 2007). بقا در چنین محیط­های متغیر و متحولی، تنها از طریق به دست ­آوردن عملکرد سازمانی برتر امکان­پذیر است که لازمه آن توجه به عوامل موثر بر عملکرد سازمانی است (Kroeger, 2007: 6-7)؛ که از مسیرهای مختلفی قابل دستیابی می­باشد (Ahmad & Schroeder, 2003). لذا سازمان‌ها برای موفقیت و بقای خود نیازمند ایجاد موقعیت، سیستم و ساختاری هستند که هم از ظرفیت و تعهد نیروی انسانی خود در تمام سطوح سازمان بهره ببرد و هم منجر به یادگیری مستمر و کاربرد مؤثر دانش در سازمان شود (Alipour & et al, 2011; Demers, 2009). بر همین مبنا مهندسی مجدد[6] و یادگیری سازمانی[7] که هر دو به دنبال ایجاد سازگاری با تغییرات محیطی و بهره­برداری از فرصت­ها در جهت بهسازی و افزایش کیفیت عملکرد سازمانی می­باشند به عنوان مفهوم و استراتژی جدیدی وارد مدیریت شدند.

 

پیشینه پژوهشی

  (((لازم است محقق به 3 تا 5 پژوهش خارجی و داخلی مرتبط با تحقیق خود که از آنها در قسمت بحث و نتیجه گیری استفاده می کند اشاره نماید. در گزارش پیشینه لازم است نام محقق و سال انجام تحقیق و عنوان یا هدف کلی تحقیق و مهم ترین نتایج آن تحقیق اورده شود.

در انتهای پیشینه محقق باید به مهم ترین سوالات یا فرضیه های مورد بررسی خود که در قسمت یافته ها به آنها می پردازد اشاره نماید و مدل مفهومی تحقیق خود را ذکر متغیرهای اصلی مورد اشاره قرار دهد.)))

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل شکل به صورت زیر باشد:

 

شکل1. مدل مفهومی تحقیق

 

 

روش تحقیق

       در قسمت روش شناسی محقق باید به نوع روش تحقیق خود، جامعه یا حوزه مطالعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری اطلاعات(چه کسی ان را ساخته، سال تدوین ابزار، تعداد سوالات یا چگونگی محتوای آن، ابعاد آن، شیوه نمره گذاری آن، روایی و پایایی ان) روش و رویکرد در تحلیل داده ها بایستی قید شود. اگر روش تحقیق ترکیبی هست باید به تفکیک همه اجزای روش شناسی کیفی ( نوع رویکرد مطالعه، نوع روش کیفی و چرایی استفاده، حوزه مطالعه و نمونه، روش انتخاب،شیوه کد گذاری یا رویکرد در تحلیل و تفسیر داده ها و...) و کمی( نوع روش، جامعه آماری، نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزارهای جمع اوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزارها، روش تحلیل داده ها) مورد اشاره قرار گیرد. البته در روش شناسی اصل ایجاز باید رعایت شود یعنی ضمن مختصر بودن توضیحات اما همه اجزای روش شناسی قید شده باشد. برای نمونه به صورت زیر:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی – همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM[8]) است. جامعه آماری این تحقیق عبارت بوده است از....روش نمونه گیری نیز....ابزارهای جمع اوری اطلاعات شامل.... روش تحلیل داده ها نیز با...بوده است.

 

 

یافته ­ها

      (((در بخش یافته ها محقق باید به همان سوالات یا فرضیه های مطرح شده قبل از روش شناسی پاسخ دهد. ضمن طرح مجدد سوال یا فرضیه پاسخ ان را در قالب جداول و نمودارها و توضیحات انها می آورد. نمونه ای از یافته ها و توضیحات در زیر اورده شده است. فرمت جداول باید به صورت زیر باشد. عنوان و شماره جدول مشخص و بالای آن به صورت وسط چین آورده شود. توضیحات هر جدول در زیر آن اورده شود. عنوان و شماره نمودار و شکل باید در زیر آن نمودار آورده شود))).

 یافته­های توصیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار و همچنین ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش در جدول 1 نشان داده شده است. این نتایج نشان می‌دهد که میانگین مهندسی مجدد (67/2) و یادگیری سازمانی (51/2) پایین‌تر از مقدار متوسط (عدد 3 در طیف 5 درجه‌ای) و میانگین عملکرد سازمانی (03/3) در  سطح  متوسط (عدد 3 در طیف 5 درجه‌ای) می‌باشد؛ بنابراین هر سه متغیر با سطح مطلوب خود فاصله‌دارند. نتایج  همبستگی نشان می‌دهد که بین مهندسی مجدد با یادگیری سازمانی (52/0r=) و عملکرد سازمانی (60/0r=) رابطه مثبت  و معنی‌داری از لحاظ آماری در سطح  0.01 وجود دارد و همچنین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی (63/0r=) نیز رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح 0.01 دارند.

نمونه جدول:

 

جدول 1. میانگین، انحراف معیار و همبستگی میان متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

مهندسی مجدد

یادگیری سازمانی

عملکرد سازمانی

مهندسی مجدد

67/2

721/0

**1

 

 

یادگیری سازمانی

51/2

711/0

**52

**1

 

عملکرد سازمانی

03/3

724/0

**60

**63

**1

** معنی­داری در سطح 01/0

 

 

 

 

بحث و نتیجه ­گیری

       (((در قسمت بحث و نتیجه گیری باید به نتیجه هر سوال یا فرضیه مختصر اشاره ای شود و این نتیجه با نتایج تحقیقات مشابه از جنبه همسویی یا ناهمسویی مقایسه شود  و بعد به تفسیر نتیجه پرداخته شود. چند پیشنهاد کاربردی نیز باید اورده شود))).

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مهندسی مجدد بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی­گری یادگیری سازمانی بود. نخستین یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که مهندسی مجدد با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی و همچنین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی­داری دارند، از آنجا که رابطه بین متغیرهای پژوهش معنی­دار بدست آمد، برای بررسی تاثیر مهندسی مجدد بر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی و همچنین تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. شاخص­های برازش مدل نشان داد که مدل ساختاری طراحی‌شده از برازش مطلوبی در تمام شاخص­ها برخوردار است، همچنین بررسی مقادیر استانداردشده و مقادیر T متغیرهای پژوهش با اثر مستقیم و غیرمستقیم بر اساس مسیرهای مدل ساختاری، فرضیات تحقیق را مورد تایید قرارداد.

 

در ماخذنویسی پایانی چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد:

(((اولا منابع درون متن و پایانی همخوانی کامل داشته باشد. سبک APA دقیق رعایت شود. فرمت مجله رعایت شود.  مشخصات لاتین منابع فارسی آورده شود . دقیقا همان مشخصه ای که روی جلد اثر می باشد نه ترجمه نویسنده مقاله. در انتهای مشخصات منابع فارسی باید عبارت .[in Persian] آورده شود. در مقالات باید نام مجله و دوره و شماره ایتالیک شود. در کتاب ها باید عنوان کتاب ایتالیک شود. در پایان نامه ها باید عنوان پایان نامه ایتالیک شود. حتما به فصلنامه مدیریت مدرسه استناد شود))).

 

 برای نمونه:

References

 

  • Bahreyni, S. S. (2006). Analytical review of the implementation of re-engineering processes in higher education. Journal of Andish-e-Sadegh. (23): 106-83. .[in Persian]
  • Barney, J. (1991). Firm Resources and the Theory of Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 99-120.
  • Eisner,E.(1998). Educational Imagination: on the design and evaluation of school programs. NY: Macmillian

 

Abstract:

 

چکیده انگلیسی:

در انتهای مقاله باید چکیده انگلیسی 1000کلمه ای به همراه اسامی نویسندگان آورده شود.

 [1] - استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[2]- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[3] - دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[4] - دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: ایمیل نویسنده مسئول

[5] Organizational Performance

[6] Re-engineering

[7] Organizational Learning 

[8] Structural equation modeling