قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- نشریه  بر اساس نامه شماره 3/18/290135  مورخ  1395/12/16  از اول بهار 1395موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 

2- مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

3- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- نشریه مدیریت مدرسه  در پایگاه ISC  نمایه شده است.

5- مقالات در حوزه «آموزش عالی» مورد بررسی قرار نمی‌گیرند لطفا به محورهای موضوعی مجله توجه فرمایید.

6-  از انجاکه از مهر سال 1400 مجله به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد لازم است مقالات ارسالی در سال 1400 کلاً به زبان انگلیسی باشند.

7- مقالات مجله  از شماره بهار 1398  دارای شناسۀ DOI  هستند.

8-تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

9-  داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

10- فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

11-تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.

12-*قابل دسترسی از

 www.bit.ly/1ipwhtd

https://isc.ac/en

www.sid.ir

www.noormags.com 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-400 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. تحول‌گرایی در مدیریت مدارس بر اساس الگوی جامع همکاری

صابر حیدری؛ فردین باتمانی؛ فردین عبدالهی


علمی-پژوهشی (کمّی)

2. تحلیل ساختاری عملکرد مدیران مدارس بر اساس وفاداری سازمانی، معنویت در محیط کار با میانجیگری عزت نفس سازمانی

صفحه 233-297

سامره مقدم حسینی؛ اسداله خدیوی؛ زرین دانشور؛ بهنام طالبی


علمی-پژوهشی (کیفی)

7. هنجاریابی و اعتباریابی ابزار مدیریت استعداد، در مدارس تیزهوشان شهر تهران

میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی؛ غلامرضا عزیزی


علمی-پژوهشی (کیفی)

9. ارائه مدل مدارس کارآفرین با رویکرد داده بنیاد

عابدین اکبری؛ حسینعلی تقی پور؛ محمدجواد تقی پوریان؛ محمد غفاری


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

10. شناسایی موانع و چالش های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ایران

معصومه توکلی آبندانسری؛ ابراهیم حلاجیان


علمی-پژوهشی (کیفی)

12. آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال در مدارس

سمانه کشمیری؛ سعید مرادی


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط