قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- نشریه  بر اساس نامه شماره 3/18/290135  مورخ  1395/12/16  از اول بهار 1395موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 

2- مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

3 - قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- نشریه مدیریت مدرسه  در پایگاه ISC  نمایه شده است.

شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-238 

علمی-پژوهشی (کیفی)

1. بررسی تحولات رشته مدیریت آموزشی: یک مطالعه کیفی

حمیده پاکدامن؛ فرنوش اعلامی؛ محمد قهرمانی


3. مطالعه اکتشافی ابعاد رهبری برنامه درسی از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی

صفحه 308-330

شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


علمی-پژوهشی (کمی)

4. الگوی رهبری توزیعی و زمینه های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهد

فروغ دهقانی پور؛ رضوان حسینقلی زاده؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی


علمی-پژوهشی (کیفی)

6. راهبردهای مناسبِ افزایش پیوند خانه، مدرسه و جامعه؛ تأملی در تجربیات جهانی

سهراب محمدی پویا؛ یوسف ادیب؛ احمد زارعی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

7. تدوین و اعتباریابی الگوی توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای: پژوهشی آمیخته

صفحه 23-90

اکرم درتاج؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور؛ حسین عبدالهی


9. شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

صفحه 180-199

مسعود فروتن؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت؛ احمدرضا نصراصفهانی


علمی-پژوهشی (کیفی)

10. سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش وپرورش: رویکرد فراترکیب

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ قاسم سلیمی؛ رحیم کامیاب


علمی-پژوهشی (کمی)

11. سنجش اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی بر اساس مدل کرک پاتریک

صفحه 1-20

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ منیژه اینانلو


علمی-پژوهشی (کیفی)

13. شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مدارس کرمانشاه

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ مریم صفری بابازیدی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

14. ارائه الگوی بومی سازی برندینگ مهارت آموزی و کارآفرینی فردی و اجتماعی در مدارس ایران

صفحه 1-20

میترا ناصری آلاشتی؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه هاشم نژاد آبرسی


علمی-پژوهشی (کیفی)

15. تحلیل پدیدارشناختی علل گرایش برخی از مدیران به بهره کشی از زیردستان در مدرسه

صفحه 180-200

محبوبه سیدعلیان؛ کیوان صالحی


علمی-پژوهشی (کمی)

16. نقش مدیریت استعداد در چابکی سازمانی مدارس با میانجی گری یادگیری سازمانی

مریم قادری شیخی آبادی؛ محمدرضا اردلان


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

17. الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران

صفحه 1-20

مسلم پیری زمانه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزوئیان؛ عباس عباس پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

18. ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 300-320

غلامرضا عزیزی؛ میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

19. آزمون مدل علی سبک زندگی ایرانی اسلامی بر سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی

سعید باقری؛ علی همتی عفیف؛ مهدی نادری نسب


ابر واژگان