خبر مهم : دریافت درجه A  و نمره 83  از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال 1396  

 قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

 

1- نشریه  بر اساس نامه شماره 3/18/290135  مورخ  1395/12/16  از اول بهار 1395موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 

2- مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

3 - قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- نشریه مدیریت مدرسه  در پایگاه ISC  نمایه شده است.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-300 

2. تأثیر صلاحیت‌های مربی‌گری مدیران بر مدیریت مشارکتی مدارس

صفحه 46-24

ناهید نادری بنی؛ لیلا مرادیانی؛ قدرت الله باقری؛ صلاح الدین ابراهیمی


4. بازنمایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 20-40

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


7. عوامل سؤ رفتار دانش‌آموزان در مدارس متوسطه: راهکارهایی برای مدیریت کلاس

صفحه 112-135

بهزاد نادرنژاد؛ فردین عبداللهی؛ فردین باتمانی


10. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش تفکر راهبردی مدیران مدارس

صفحه 160-180

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز


13. طراحی و اعتبارسنجی الگوی امکان سنجی توسعۀ مدارس کسب و کار

صفحه 240-260

قاسم رضایی؛ الهام کاویانی؛ مریم اسلام پناه؛ سوسن لایی


14. ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازفناوری‌های نوظهور در هوشمندسازی مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 280-300

کرامت اله نوری حسن آبادی؛ عبدالرضا سبحانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ قنبر عباس پور اسفدن


15. ارائه الگویی برای توسعۀ فردی معلمان دورۀ ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 260-280

علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمدرضا اردلان؛ پروین قربانیان


18. طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

صفحه 300-320

رمضان پیری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری


20. شناسایی معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی مدارس غیردولتی از دیدگاه عوامل راهبردی

صفحه 340-360

رضا زارعی؛ خدیجه بزرگی نژاد؛ مژگان امیریان زاده؛ محمد خیّر