نویسنده = احمدرضا نصراصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مسعود فروتن؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت؛ احمدرضا نصراصفهانی