نویسنده = سید احمد مدنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مدیران مدارس با مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

محسن اصغری؛ علی یزدخواستی؛ سید احمد مدنی


2. مطالعۀ پیامدهای همجواری دانش‌آموزان پایۀ ششم با پایۀ اول از منظر پدیدۀ قلدری و رفتارهای خشونت‌آمیز در مدرسه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

سید احمد مدنی؛ محمدرضا تمنائی فر؛ مرتضی فلاحی