کلیدواژه‌ها = پسایندها
تعداد مقالات: 2
1. بی تفاوتی سازمانی در معلمان مدارس شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 20-40

حمید رحیمی؛ فائزه خیامی


2. شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعۀ یادگیرندۀ حرفه ای در مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 102-120

جمال حاتمیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان