کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-125

مهناز خاکپور؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی