کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 4
1. امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدارس شهر دورود با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

علی بهلولی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی


2. ارائۀ الگوی مناسب مدیریت دانش به‌منظور بهبود کیفیت یادگیری هنرجویان هنرستان‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 22-1

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور


4. رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر شیراز

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-21

مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ زهرا خلیلی