تعداد مقالات: 189
176. عوامل سؤ رفتار دانش‌آموزان در مدارس متوسطه: راهکارهایی برای مدیریت کلاس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 354-321

بهزاد نادرنژاد؛ فردین عبداللهی؛ فردین باتمانی


177. بررسی تأثیر فضای اخلاقی مدارس بر تعلق خاطر سازمانی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

محسن عارف نژاد؛ مریم موید


178. شناسایی معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی مدارس غیردولتی از دیدگاه عوامل راهبردی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 415-396

خدیجه بزرگی نژاد؛ رضا زارعی؛ مژگان امیریان زاده؛ محمد خیّر


180. نقش رهبری اخلاقی مدیران در رفتار شهروند سازمانی معلمان با میانجی گری سرمایه اجتماعی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمدرضا اردلان؛ جمال عبدالملکی؛ نسرین حیدری


181. امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدارس شهر دورود با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

علی بهلولی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی


182. مطالعه کیفی آموزش بهداشت روانی مطلوب در مدارس دوره متوسطه اول

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

زهرا حدیدچی؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


183. بررسی تاثیر روش تدریس معلمان بر شناسایی و بهبود اختلالات یادگیری دانش آموزان درمراکز ناتوانی یادگیری

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

زیبا یحیی نژاد؛ مصطفی شیخ زاده؛ محمد علی مجلل


184. شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

معصومه محمدبیگی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی؛ کورش ویسی


185. مدلی جهت ارتقاء انگیزش در موسسات آموزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

زهرا خدایاری؛ کامران محمدخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمد داودی


186. ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان شهر تهران: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 300-320

غلامرضا عزیزی؛ میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی


187. رابطه بالندگی و خودکارآیی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 300-320

ابوالفضل قاسم زاده؛ تقی زوار؛ زینب فولادوند


188. شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس در تراز زیرنظام راهبری و مدیریت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 300-320

عباس محمدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی نویدادهم؛ حیدر تورانی


189. الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم شهر تهران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 340-360

علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه خسروی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمید عظیمی مقدم