تعداد مقالات: 195
27. تبیین نقش دانش و نگرش مدیریت تغییر مدیران مدارس خرم آباد در خلاقیت آنان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 23-44

سید محمد میرکمالی؛ یونس رومیانی؛ مرضیه عبدالوهابی


29. رابطۀ بین ویژگی های فردی و تنبلی سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی: نقش میانجی سکون‏ زدگی شغلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 40-55

غفار کریمیان پور؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف


30. جو سازمانی به عنوان واسطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 40-63

محمد امجد زبردست؛ سید کریم عزیزی؛ امید شریعتی


31. نقش فرهنگ سازمانی در پذیرش طرح تعالی مدیریت در میان مدیران مدارس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-59

بهاره عزیزی نژاد؛ ابراهیم ملکوتی


32. ارزشیابی کیفیت برنامۀ تعالی مدرسه بر اساس الگوی سیپ در مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-61

شوبو عبدالملکی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ محمدرضا اردلان؛ افشین افضلی


33. نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 47-61

حجت الله درفش؛ حمید فرهادی راد؛ آزیتا ابهرک پور


34. مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیر دولتی، مورد: مدارس متوسطه شهر کرج

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 51-72

محمدرضا کرامتی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه زالی


35. طراحی الگوی فرآیند تربیت رسانه ای در مدارس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 60-41

غلامرضا رحیمی طالخونچه؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


37. ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازفناوری‌های نوظهور در هوشمندسازی مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 76-47

کرامت اله نوری حسن آبادی؛ عبدالرضا سبحانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ قنبر عباس پور اسفدن


38. بررسی وضعیت نیروی انسانی و فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 81-58

حجت الله درفش؛ علی بیرمی پور؛ زیبا رمضانی


39. الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-20

مسلم پیری زمانه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزوئیان؛ عباس عباس پور


40. تبیین معیارهای روان شناختی شایستگی مدیران مدارس اصفهان و تعیین روابط علی با روش ترکیبی دلفی-دیمتل فازی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-40

ناصر عصاری؛ سید علی سیادت؛ یاسمین عابدینی؛ سید امیر حسن منجمی


41. تبیین نقش هوش هیجانی با میانجی گری یادگیری سازمانی در پیش‌بینی عملکرد شغلی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 45-67

قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ طناز حسینی فرزاد


42. ‌تبیبن جهت‌گیری نسبت به تغییر در مدارس بر اساس نقش بدبینی سازمانی و سبک رهبری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 47-70

بیژن عبدالهی؛ مجید علیجان نوده پشنگی


43. ارزشیابی برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه برمبنای الگوی هدف آزاد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 56-77

شهین بنی اسد؛ رضوان حسینقلی زاده؛ مقصود امین خندقی


44. طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 60-81

فاطمه اسلامیه؛ معصومه اولادیان؛ محمود صفری


45. بررسی و مقایسۀ مدیریت مدارس متوسطۀ کرمان بر اساس الگوی های مدیریتی تونی بوش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 62-81

نجمه حاجی پور عبایی؛ محمود ابوالقاسمی


46. تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 63-85

ناصر شیربگی؛ امید مرادی


47. عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی در مدارس استثنایی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 73-92

حسن جعفری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی


49. ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 86-69

سید محمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ سمیه اسدی