دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-200 
2. واکاوی موانع رشد حرفه‌ای همکارانه معلمان در مدارس: پژوهشی آمیخته

صفحه 23-49

اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


4. عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی در مدارس استثنایی

صفحه 73-92

حسن جعفری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی


6. تدوین صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان

صفحه 113-127

سعید فرحبخش؛ مهرداد جعفری سرابی؛ الهام سیاه کمری؛ محمد غلامی؛ سمیه مرادی