تعداد مقالات: 195
52. جلوه‌های سکوت معلم در مدرسه: یک پژوهش کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 69-85

فهیمه کرد فیروزجایی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی


53. بررسی عوامل مؤثر در استقرار مدرسۀ زندگی در مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 71-85

سعید فرحبخش؛ آزیتا ستار؛ طاهره محمدی


54. شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدار شناسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 78-99

زهره صادقی نیا؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده


57. صلاحیت‌های معلمی متناسب با ویژگی‌های جهانی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه مدیران و معلمان نمونه مدارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 84-104

پری سیماسادات ماجدی؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی


58. بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 87-107

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ افشین دیوبند


59. رابطه بین اخلاق حرفه ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 93-112

محمد کرمی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای


60. عوامل سؤ رفتار دانش‌آموزان در مدارس متوسطه: راهکارهایی برای مدیریت کلاس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-79

بهزاد نادرنژاد؛ فردین عبداللهی؛ فردین باتمانی


61. بررسی عارضه‌یابی ورزش در مدارس مناطق محروم کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 102-87

شهاب بهرامی؛ بی تا قبادی؛ شیرین محمدی


62. رابطۀ رهبری اخلاقی مدیران مدارس با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 114-97

علیرضا بادله؛ سمیه نعمتی؛ حسن حسینی


65. مدیریت آموزش چند فرهنگی در مدارس ایران: فراتحلیلی کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 87-107

شیرکوه محمدی؛ سید علی‌ نقی کمال خرازی؛ محمد کاظمی‌فرد؛ جواد پور کریمی


66. مدیریت مدارس سبز: الگوی همنشینی دبستان ها و بوستان ها

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-122

آزاده خاکی قصر


67. شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعۀ یادگیرندۀ حرفه ای در مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 102-120

جمال حاتمیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


68. شناسایی شایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-125

حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمدحسین رحمتی


69. ارائه‌ الگوی مطلوب فرهنگ‌سازمانی مدارس با رویکرد تبادلات اجتماعی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 108-123

خدیجه بزرگی نژاد؛ رضا زارعی؛ پروین رزمجویی


70. نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 109-128

سیدمحمد مرد؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حمید رضا آراسته


71. تدوین صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 113-127

سعید فرحبخش؛ مهرداد جعفری سرابی؛ الهام سیاه کمری؛ محمد غلامی؛ سمیه مرادی


72. اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی مدارس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 118-100

رضا جامعی؛ محمد اسماعیلی؛ سیامک رنجوری


73. توسعۀ مدارس طبیعت در ایران: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 123-103

فرزانه سلیمانی؛ نادر سلیمانی؛ اختر جمالی؛ رضا شعبان نژاد خاص


74. بررسی عملکرد اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 134-121

امید مهنی؛ سهیلا مختاری؛ منصوره مشایخی؛ علی محمد احمدوند