From "Shahreza Mashhad High School" to "Danesh Saraye Ali Sepah e Danesh e Mamazan"- Mamazan School of Education- A look at the life and Educational services of Dr. Mohammad-Amir Birjandi

Document Type : Quantitative Research Paper

Author

Educational Administration department of Allameh Tabatabai University, Iran, Tehran, .

Abstract

مقاله حاضر به تشریح خدمات آموزشی یکی از پیشگامان آموزش و پرورش ایران در زمینه مدیریت نوین مدارس در روش بیوگرافی با بررسی اسناد مرتبط و مصاحبه با افراد آگاه می پردازد. «محمد امیرخان بیرجندی» در سال ۱۳۰۹ در «بیرجند» به دنیا آمد. مدت کوتاهی پس از تولد به تهران و در آنجا به تحصیل پرداخت و سپس در «کالج آمریکایی» به تدریس پرداخت. سپس مدیریت دبیرستان «شهرضا» مشهد را پذیرفت. او برای تکمیل تحصیلات تکمیلی خود به دانشگاه ویسکانسین رفت. «بیرجندی» یکی از پیشگامان مدارس نوین و توسعه روستایی در ایران است اما خدمات وی در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تنها به بررسی خدمات آموزشی پرداخته است. بر اساس این،به تجربه وی در مدرسه «شاه رضا» و مدیریتی که در «معاون آموزش و پرورش» و «رئیس دانشسرای دانش علی سپاه دانش» انجام شده است اشاره می شود. وی‌های نوآورانه‌ای مانند «تشکیل برنامه تربیت بدنی و تیم‌های ورزشی دانش‌آموزی»، «ترویج فعالیت‌های فوق برنامه»، «تشکیل گروه‌های مناظره» و «ارتباط بین معلمان و اولیا» را می‌دادند. وی همچنین برنامه های دیگری از جمله "مبارزه با بی سوادی"، "سپاه سوادآموزی" -سپاه دانش - و "آموزش از راه دور" را با موفقیت اجرا کرد. سبک مدیریتی و ویژگی های شخصیتی بارز بیرجندی در مدیریت «دانش سرای علی سپاه دانش»

KeywordsArticles in Press, Corrected Proof
Available Online from 01 April 2022
  • Receive Date: 01 March 2021
  • Revise Date: 16 March 2021
  • Accept Date: 16 March 2021
  • First Publish Date: 22 July 2021