تماس با ما

نشانی: سنندج؛ خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، جنب کتابخانه دانشکده، طبقه دوم، دفتر مجله، کد پستی: 15175 - 66177

شماره تلفن: دفتر مجله (تلفکس) 33629353 (087) ؛ دانشگاه 33664609 (087)، داخلی 2224

پست الکترونیکی     jsa.uok.ac.ir@gmail.com

تلفن دبیرخانه نشریه 08733629353

تماس ضروری: 09187757756


CAPTCHA Image