News

نمونه فرمت مقالات ارسالی

عنوان مقاله نام نویسنده[1]، نام نویسنده[2]*،نام نویسنده [3]،نام نویسنده [4]   چکیده    در چکیده عنوان مجددا تکرار نشود. (((در چکیده باید به نوع روش، اجزای روش شناسی، مهم ترین نتایج اشاره شود. کل مطالب چکیده باید در یک پاراگراف اورده شود. افعال پژوهشی به صورت گذشته اورده شود. حداکثر ...

Read More

نمایه شدن نشریه مدیریت مدرسه در پایگاه ISC

نشریه مدیریت مدرسه از اول سال 1395 در پایگاه استنادی علوم  جهان اسلام (ISC) نمایه شد.

Read More