قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- نشریه  بر اساس نامه شماره 3/18/290135  مورخ  1395/12/16  از اول بهار 1395موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 

2- مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

3- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- نشریه مدیریت مدرسه  در پایگاه ISC  نمایه شده است.

5- مقالات در حوزه «آموزش عالی» مورد بررسی قرار نمی‌گیرند لطفا به محورهای موضوعی مجله توجه فرمایید.

6-  از انجاکه از مهر سال 1400 مجله به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد لازم است مقالات ارسالی در سال 1400 کلاً به زبان انگلیسی باشند.

7- مقالات مجله  از شماره بهار 1398  دارای شناسۀ DOI  هستند.

8-تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

9-  داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

10- فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

11-تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.

12-*قابل دسترسی از

 www.bit.ly/1ipwhtd

https://isc.ac/en

www.sid.ir

www.noormags.com 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-360 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. شناسائی و اولویت‌بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی

صفحه 1-34

سید روح الله تیموری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسین عبداللهی


علمی-پژوهشی (کمّی)

2. بسترهای استقرار الگوی رهبری توزیعی در مدارس ابتدایی

فروغ دهقانی پور؛ رضوان حسینقلی زاده؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

3. شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

صفحه 180-199

مسعود فروتن؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت؛ احمدرضا نصراصفهانی


علمی-پژوهشی (کمّی)

4. تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی معلمان بر اساس توسعه حرفه ای و مدیریت مشارکتی در مدرسه

کاملیا سیدجلالی؛ زرین دانشور؛ اسداله خدیوی؛ بهنام طالبی


علمی-پژوهشی (کیفی)

5. ارائه الگوی انطباق‌پذیری مسیرشغلی معلمان با رویکرد کیفی

نادر سلیمانی؛ امیرحسن کوهی؛ حمید شفیع زاده


6. تحلیلی پدیدارشناسانه از ادراکات و تجارب زیسته ی معلمان از رهبری آموزشی

مریم شفیعی سروستانی؛ عباس رجائی آذرخوارانی؛ فرشاد رشیدی


علمی-پژوهشی (کیفی)

9. الگوی سیاستگذاری توسعه منابع انسانی در مدرسه : یک مطالعه داده بنیاد

جعفر پاشایی؛ بهنام طالبی؛ زرین دانشور


10. مدیریت درسی سبک زندگی سلامت – محور در مدارس متوسطه

ملیحه خسروی؛ حسن صائمی؛ علی حسینائی؛ علی اصغر بیانی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

12. بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محسن نظرزاده زارع؛ بهنوش بهرامی


علمی-پژوهشی (کیفی)

15. واکاوی پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت‌های مردمی در ورزش مدارس

لیلا جمشیدیان؛ یاسر جاویدی؛ احمد ترک فر؛ سید محمد علی میرحسینی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

16. ارزیابی فضاهای سبز در مدارس ابتدایی با رویکرد احساسی‌گرایی

مهسان زارعی؛ فهیمه معتضدیان؛ احمد میرزا کوچک خوش نویس


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط