اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1319
تعداد پذیرش 243
تعداد عدم پذیرش 953

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 277244
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 132194
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
درصد پذیرش 18 %