دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، زمستان 1395 
2. الگوی اسلامی- ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش: پژوهشی کیفی

صفحه 1-21

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ میثم لطیفی؛ طیبه وردی علایی


5. جلوه‌های سکوت معلم در مدرسه: یک پژوهش کیفی

صفحه 69-85

فهیمه کرد فیروزجایی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی


6. مدیریت آموزش چند فرهنگی در مدارس ایران: فراتحلیلی کیفی

صفحه 87-107

شیرکوه محمدی؛ سید علی‌ نقی کمال خرازی؛ محمد کاظمی‌فرد؛ جواد پور کریمی